Μέθοδο για της πληρωμές

Να διαλέξετε την μέθοδο της πληρωμής

Ερώτηση   Πως αγοράζω μάρκες?
Απάντηση  

Για να αγοράσετε μάρκες, πατήσετε στο κουμπί που λέει αγοράσετε μάρκες σε όπιο παιχνίδι. Προσφέρουμε τέσσαρες διαφορετικές επιλογές για να αγοράσετε της μάρκες σας

 • Πιστωτική κάρτα - Πατήσετε στο κουμπί για την «πιστωτική κάρτα» για να χρισιμιοπισετε την Visa, MasterCard, η την Euro πιστωτική κάρτα για να αγοράσετε μάρκες. Όλες η συναλλαγές είναι κρυπτογραφημένες με ασφάλεια και τηρείται αυστηρά απόλυτη εχεμύθεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να λάβετε μάρκες και δώρα το καλύτερο και το ΓΡΗΓΟΡΟ μέθοδο είναι με την πιστωτική σας κάρτα.

 • Western Union Quick Pay (Γρήγορα πληρωμή) - Πατήσετε στο κουμπί για το «Western Union» για να κάνετε την αγορά σας με το Western Union. Όλες η πληροφορίες που χρειαζόσαστε είναι διαθέσιμη στο παράθυρο της επιλογής για το Western Union. Παρακαλούμε να σημειώσετε όλες της πληροφορίες και να της έχετε μαζί σας όταν πάτε στο γραφείο του Western Union για να κάνετε την μετάφερες. Θα πρέπει να διαθέσετε πληροφορίες για να αρχίσουνε την μετάφερες.

  Αν διαλέξετε το Western Union σαν μέθοδο πληρωμής θα προσθέτουμε US $15 και 5% από το ποσο όταν θα αλλάξετε το ποσο σας σε μάρκες του καζίνο μας.

  Σημειώσετε Παρακαλούμε να σημειώσετε, ηλεκτρονικά διεύθυνση, μαζί με την διεύθυνση σας για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας όταν λάβουμε της πληρωμές σας και όταν σας στείλουμε τα κέρδη σας που πήρατε από το καζίνο μας όταν παίξατε.

 • Έμβασμα από τράπεζα - Πατήσετε στο κουμπί που λέει «έμβασμα από τράπεζα» για να κάνετε την αγορά σας από έμβασμα. Όλες η πληροφορίες που πρέπει να σημειώσετε για να κάνετε ένα έμβασμα είναι διαθέσιμη στο παράθυρο της επιλογές για τα εμβάσματα. Παρακαλούμε γράψετε της παρακάτω πληροφορίες και να το έχετε μαζί σας όταν πάτε στην τράπεζα σας να κάνετε την μετάφερες.

  Αν διαλέξετε έμβασμα από τράπεζα σας μέθοδο της πληρωμής θα σας προσθέσουμε US$15 και 5% από το ποσο όταν θα γυνή η συναλλαγή σε μάρκες του καζίνο μας.

  Σημειώσετε Παρακαλούμε να σημειώσετε, ηλεκτρονικά διεύθυνση, μαζί με την διεύθυνση σας για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας όταν λάβουμε της πληρωμές σας και όταν σας στείλουμε τα κέρδη σας που πήρατε από το καζίνο μας όταν παίξατε.

 • Εντολές πληρωμής - Πατήσετε στο κουμπί της «εντολές πληρωμής» για να διαλέξετε αυτί την μέθοδο για πληρωμή. Όλες η πληροφορίες που θα χρειαζόμαστε για να μας στείλετε για της εντολές πληρωμές θα φανούνε στο παράθυρο της εκλογής. Παρακαλούμε να το στείλετε σε Αμερικανικά δολάρια US$. Παρακαλούμε να σημειώσετε το όνομα που μεταχειριζόσαστε όταν παίζετεόταν μας ταχυδρομήσετε της εντολές πληρωμές.

  Σημειώσετε Παρακαλούμε να σημειώσετε, ηλεκτρονικά διεύθυνση, μαζί με την διεύθυνση σας για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας όταν λάβουμε της πληρωμές σας και όταν σας στείλουμε τα κέρδη σας που πήρατε από το καζίνο μας όταν παίξατε.

   

 

Να αλλάξετε το μέθοδο για την αγορά της μάρκες σας

Ερώτηση   Αγόρασα μάρκες με μια πιστωτική κάρτα αλλά τώρα θέλω να την αλλάξω για μια άλλη κάρτα.(η ένα άλλο μέθοδο της πληρωμής). Πως μπορώ να το κανό?
Απάντηση  

Αν έχετε αγοράσει μάρκες με την πιστωτική σας κάρτα, έχουμε ασφαλισμένα σημείωση της πληροφορίες στο λογαριασμό σας. Για να αγοράσετε μάρκες με μια διαφορετική πιστωτική κάρτα πατήσετε το κουμπί που λέει «πιστωτική κάρτα» και ένα καινούργιο παράθυρο θα φανεί και θα σας επιτρέψει να σημειώσετε της πληροφορίες για μια καινούργια πιστωτική κάρτα. Αν θέλετε να διαλέξετε μια άλλη μέθοδο για πληρωμή παρακαλούμε να πατήσετε το κουμπί για αυτή την επιλογή και να ακολουθήσετε της διδασκαλίες που είναι στην οθόνη.

Σημειώσετε Κάθε φορά που σημειώνετε της πληροφορίες για μια καινούργια πιστωτική κάρτα η για ένα καινούργιο μέθοδο για πληρωμή ΠΡΕΠΕΙ να σημειώσετε να σημειώσετε όλες της επιλογές. Αυτές η καινούργιες πληροφορίες θα πάρουνε το μέρος της παλιές πληροφορίες στο λογαριασμό. Εάν δεν σημειώσετε της πληροφορίες μπορεί να έχουμε δυσκολίες για να σας στείλουμε τα κέρδη σας.