Κανόνες Sic Bo

 Κάνετε κλικ ΕΔΩ για το ΔΩΡΕΑΝ πρόγραμμα του Καζίνο. Sic Bo

Sic Bo, known by some as Tai Sai, is an ancient Chinese game of chance. It may have originally used a pair of dice shaken between a plate and an overturned bowl, but today it commonly has 3 dice in a cage for tumbling. Extremely popular in Asian cultures, this exciting, engaging game is winning new converts in many casinos around the world.

Sic Bo is easy to play. The object is to pick the numbers or combinations that will appear on the dice when they come to rest after tumbling. There are 50 different ways to place bets, so you have plenty of choices with a range of payouts – some as high as 180-to-1.

To Play

  1. Select chip values from the chips on the edge of the table.
  2. Place your bets by left-clicking in the bet spots shown on the table to place chips. Right-click will remove chips. You can bet on as many spots as you like.
  3. Click Spin when you have placed all your bets.
  4. The dice will tumble for a few seconds. When they come to rest, the results will be shown and all bets settled.
  5. Click Re-Bet to bet the same distribution of spots or place bets in a new arrangement.
  6. Click Spin to play again.
Bet Options
Our Sic Bo table offers the following types of bets (from top to bottom):

Small Bet (Under 11)
Small bets win when the point total of the three dice is between 4 and 10 (also expressed as "Under 11"). The payout is 1-to-1 unless there is a low Triple (Triple 1s, 2s or 3s), in which case the Small bet loses. There are 108 possible combinations of the three dice that add up to point totals under 11, and only 3 of them are Triples.

Specific Double
To win a Specific Double bet, two of the three dice must show the Double you select. The payout is 10-to-1. There are six Specific Double bets you can make (and you can place bets on any or all of them for any spin). If the third dice also matches the Specific Double number (in other words, when the result is a Triple), the Specific Double bet still wins.

Specific Triple
To win a Specific Triple bet, all three of the dice must show the Specific Triple you select. The payout is 180-to-1. There are six Specific Triple bets you can make (and you can place bets on any or all of them for any spin).

Any Triple
To win the Any Triple bet, all three of the dice must show the same number, but it can be any of the six possible numbers. This bet wins on any triple result. The payout is 30-to-1.

Big Bet (Over 10)
Big bets win when the point total of the three dice is between 11 and 17 (also expressed as "Over 10"). The payout is 1:1 unless there is a high Triple (Triple 4s, 5s or 6s), in which case the Big bet loses. There are 108 possible combinations of the three dice that add up to point totals over 10, and only 3 of them are Triples.

Specific Total
To win a Specific Total bet, all three of the dice must add up to the Specific Total you select. The payout varies depending on the total selected, from 6-to-1 to 60-to-1 (as indicated in the table layout and the payout table below). There are fourteen Specific Total bets you can make: totals of 4 through 17 (and you can place bets on any or all of them for any spin). For any given spin, only one of the fourteen totals can win.

Pair Match
To win a Pair Match bet, two of the three of the dice must make the pair selected. The payout is 5-to-1 on each pair. There are fifteen Pair Match bets you can make (and you can place bets on any or all of them for any spin). Note that for a result with three singles (for example: 1, 4, 5), three of the Pair Match bets will win (in this example: 1&4, 1&5 and 4&5).

Numbers Bet
If you place a wager on any of the six numbered boxes in the "Numbers Bet" area at the bottom of the table layout (the largest die labeled one, two, three, four, five, or six) you will win according to how many of the three dice come up with the selected number.

Matching NumberPayout
1 of 3 (a Single)1:1
2 of 3 (a Double)2:1
3 of 3 (a Triple)10:1

Thus, if all three dice come up 4, any wager on the Number 4 die bet would pay 10-to-1. You can bet on as many individual Numbers as you like.

Payouts

Bet Type Payout Max Bet
Small Bet (Under 11)1:1100
Specific Double10:1100
Specific Triple180:110
Any Triple30:150
Big Bet (Over 10)1:1100
Total = 460:125
Total = 530:150
Total = 618:175
Total = 712:1100
Total = 88:1100
Total = 97:1100
Total = 106:1100
Total = 116:1100
Total = 127:1100
Total = 138:1100
Total = 1412:1100
Total = 1518:1100
Total = 1630:150
Total = 1760:125
Pair Match5:1100
Numbers – Single1:1100
Numbers – Double2:1100
Numbers – Triple10:1100

Παιχνίδι Έλεγχος

Γύρνα— Ο κλωβός αρχίζει να γυρνάει. Ο κλωβός δεν μπορεί να αρχίσει να γυρνάει μέχρι που να σημειώστε τουλάχιστο ένα στοίχημα.

Τελευταίο Στοίχημα — Σημειώνει το ίδιο στοίχημα που βάλατε στο προηγούμενο γύρο.

Καθάρισμα — Καθαρίζει όλα τα στοιχήματα από το τραπέζι και το ποσό θα γυρίσει πίσω στο υπόλοιπο.

Chips Chips of various denominations are on the table edge. Clicking a chip sets the value of the chip attached to your cursor. When you left-click on a bet spot, the cursor will place a chip of that value on the spot. Additional left-clicks will add more chips of the same value. Right-clicks will remove chips.

Layout The table layout shows the various bets you can make. Left-click on a bet spot to place chips for a bet, right-click to remove chips. As you mouse-over various bet spots, a message will appear at the bottom-center of the control panel indicating the bet type for that spot.Royal Vegas Casino ContinentalGreek Επίσημοι Κανόνες

Κανόνες Sic Bo