כללי 'בקרה'

 לחץ כאן לקבלת תוכנת הקזינו בחינם. 'בקרה'

 

 

 כדי לשחק
 השחקן מהמר למי משתי הידיים (של "השחקן" או של "הבנק") יש את סך הנקודות הקרוב ביותר ל- 9. כל יד מקבלת לפחות שני קלפים ולכל היותר שלושה . את המשחק משחקים עם שמונה חפיסות קלפים. הקלף הראשון והשלישי שמחולקים מה"נעל" (חפיסת הקלפים), ניתנים ל"שחקן", ואילו השני והרביעי ניתנים ל"בנק".
 קלפי המלוכה והעשיריות נחשבים 0; אסים מקבלים ערך 1, וכל שאר הקלפים מקבלים את הערך הנקוב. במקרה הצורך, מחלקים לכל יד קלף שלישי, בהתאם לכללים המפורטים בטבלה שלהלן.
 היד שסכום הקלפים הכולל שלה הוא הקרוב ביותר לתשע,זוכה.
 הימורים שזכו מקבלים סכום שווה של כסף. שחקן שהימר על ה"בנק" וזכה, משלם עמלה בשיעור 5% מסכום הזכייה.
 אם לשתי הידיים מספר נקודות שווה, זוכה הימור ה"תיקו" לפי 8 ל-1. במקרה של "תיקו", ההימורים על ה"שחקן" או ה"בנק" לא נלקחים ולא משולמים.
 כללים (שחקן):
 כאשר הערך הכולל של שני הקלפים הראשונים הוא:   
1, 2, 3, 4, 5, 0  מושך(DRAW) 
6, 7  עומד (STAND) 
8, 9  עומד (יד טבעית) 

 כללים (הבנק):
 

 כאשר לבנק יש  מושך כאשר הקלף השלישי של השחקן הוא:  לא מושך כאשר הקלף השלישי של השחקן הוא: 
1-2-3-4-5-6-7-9-0 
2-3-4-5-6-7  1-8-9-0 
4-5-6-7  1-2-3-8-9-0 
6-7  1-2-3-4-5-8-9-0 
  עומד 
8-9    עומד עם יד טבעית 

כאשר השחקן עומד עם קלפים של 6 או 7, הבנק חייב למשוך אם סכום הקלפים שלו הוא בין 0 ל- 5, או לעמוד אם סכום הקלפים שלו הוא בין 6 ל- 9. הבנק חייב למשוך קלף בכל פעם שסכום הקלפים שלו 0, 1 או 2, ואז לפעול לפי הכללים החלים עליו.River Belle Casino ContinentalHebrew כללי המשחק

כללי 'בקרה'