כללי 'בלאק ג'ק'

 לחץ כאן לקבלת תוכנת הקזינו בחינם. 'בלאק ג'ק'

 

 

 כדי לשחק

 השחקן מניח את ההימור שלו במרכז מעגל ההימורים. הדילר מחלק לכל שחקן שני קלפים גלויים, ושני קלפים לעצמו - אחד גלוי ואחד מוסתר. ערך כל אחד מהמלכים, המלכות, הנסיכים והעשיריות הוא 10. אסים נחשבים 1 או 11, לפי בחירת השחקן. כל שאר הקלפים מקבלים ערך שבין 2 ל- 9, לפי הערך הנקוב.

 אם שני הקלפים הראשונים שמשך השחקן הם אס וקלף שערכו 10, הרי שהשיג "בלאק ג'ק" והוא זוכה בסכום ההימור כפול פעם וחצי (3 ל2-), זאת בהנחה שלדילר אין "בלאק ג'ק". השחקן שלא השיג "בלאק ג'ק" יכול למשוך קלפים נוספים בניסיון להגיע לסכום קרוב ככל האפשר ל-21. אם הוא עובר את 21 הנקודות הוא יוצא מהמשחק ומפסיד את סכום ההימור.

 הדילר חייב למשוך קלף כל זמן שסך הנקודות שווה ל-16 או קטן מ-16. הדילר חייב לעמוד כאשר סך הנקודות שלו הוא 17 ויותר.

 מונחים בבלאק ג'ק

 משוך (HIT)
 לקיחת קלף נוסף.

 עמוד (STAND/STAY)
 אי-לקיחת קלף נוסף

 פיצול (SPLIT)
 השחקן משווה להימור המקורי ומפצל את שני הקלפים הראשונים לשתי ידיים נפרדות. על שני הקלפים להיות בעלי ערך שווה (לדוגמה זוג שמיניות, מלך ומלכה, וכד'). בידיים מפוצלות אס ועשר שווים 21 ולא "בלאק ג'ק".

 דאבל דאון (DOUBLE DOWN)
 השחקן יכול להחליט להכפיל את סכום ההימור המקורי לאחר שקיבל את שני הקלפים הראשונים, ולקבל קלף אחד נוסף בלבד. "דאבל דאון" אסור במקרה של "בלאק ג'ק".

 ביטוח (INSURANCE)

 אם הקלף הגלוי של הדילר הוא אס, השחקן יכול לקנות ביטוח בסכום השווה למחצית סכום ההימור המקורי שלו. שחקן יכול לקנות ביטוח אם הוא חושש שערך הקלף הנסתר של הדילר הוא עשר. אם זה אכן כך ולדילר יש "בלאק ג'ק", השחקן המבטח מקבל 2 ל- 1. אם לדילר אין בלאק ג'ק, השחקן מאבד את הימור הביטוח והמשחק ממשיך כרגיל. "בלאק ג'ק" מנצח צבירה של 21 נקודות.
River Belle Casino ContinentalHebrew כללי המשחק

כללי 'בלאק ג'ק'