כללי פוקר פאי גוו

 לחץ כאן לקבלת תוכנת הקזינו בחינם. פוקר פאי גוו

פוקר פאי גוו הוא משחק מרתק שמשלב קלפים ומשחק עתיק ימים: הדומינו הסיני פאי גוו. ישנם 53 קלפים (כולל ג'וקר אחד) וכל שחקן מקבל 7 קלפים.

המטרה היא לסדר את הקלפים בסדרה הטובה ביותר של 5 ושל 2 קלפים. הסדרה של 5 צריכה להיות גבוהה מזו של 2. על מנת לנצח הסדרה של 5 שלך צריכה להיות גבוהה מזו של הדילר וזו של 2 גם כן. שילוב מנצח משלם 1 ל-1 פחות 5% לבית.

חוקי המשחק

המשחק

 1. משתמשים בחבילה בת 53 קלפים (חבילת פוקר של 52 וג'וקר אחד).
 2. השחקן מקבל 7 קלפים חשופים.
 3. הדילר מקבל 7 קלפים נסתרים.
סידור היד
 1. היד של 7 קלפים צריכה להתחלק ליד של 5 ושל 2 קלפים.
 2. זו של 5 צריכה להיות גבוהה מזו של 2 במונחי פוקר.
 3. הג'וקר יכול לשמש על מנת להשלים רצף, צבע או רצף מלכותי.
 4. כשאתה מרוצה עם היד שלך, לחץ על Done על מנת להשוות את ידך עם יד הדילר.
 5. ברשותך האופציה לסדר את היד שלך באופן אוטומטי לפי House Way.
השוואת הידיים
 1. סדרת 5 הקלפים של השחקן מושוות ליד הדילר.
 2. סדרת 2 הקלפים של השחקן מושוות ליד הדילר.
 3. אם שתי הסדרות גבוהות מאלו של הדילר, אז השחקן מרוויח את הסכום שהימר פחות 5% עמלה.
 4. אם השחקן מנצח יד אחת ומפסיד את השניה, זה תיקו והימור השחקן מוחזר אליו.
 5. אם שתי הסדרות נמוכות מאלו של הדילר אזי השחקן מפסיד.
 6. כשסדרת השחקן והדילר זהות, הדילר מנצח.
לשחק
 1. תניח את ההימור שלך בעיגול במרכז השולחן. המגבלות: $2 מינימום ו-$100 מקסימום.
 2. לחץ על Deal
 3. סדר את הקלפים שלך ע"י העברת 2 קלפים למקום השני הכי גבוה ולחץ על Done או לחץ על House Way על מנת לסדר אוטומטית.
 4. לחיצה על Done תחסוף את יד הדילר וההימור ייקבע.
 5. לחץ על New Game על מנת לשחק שוב.
תשלום
 1. שחקן מנצח: התשלום הוא 1 ל-1 פחות 5% עמלה.
 2. תיקו: הימור השחקן מוחזר אליו.
דירוג היד בת 5 הקלפים

5 אסים היד הגבוהה ביותר. 5 אסים זה אפשרי עקב הג'וקר.

דוגמה: A, A, A, A, Joker

רצף מלכותי
היד הגבוהה ביותר. כל חמשת הקלפים הם מאותה סדרה וברצף מספרי והסדרה מתחילה עם אס. לדוגמה: A( לב), K( לב), Q( לב), J( לב), 10( לב)
דוגמה: A, K, Q, J, 10

רצף-צבע
חמישה קלפים מאותה סדרה וברצף מספרי אך הסדרה אינה מתחילה עם אס. לדוגמה: 10( יהלום), 9( יהלום), 8( יהלום), 7( יהלום), 6( יהלום)
דוגמה: 10, 9, 8, 7, 6
בפוקר פאי גוו הרצף המלכותי הגבוה ביותר הוא: 1,2,3,4,5.

רביעייה
ארבעה קלפים באותו דירוג. לדוגמה: 5( תלתן), 5( לב), 5( עלה), 5( יהלום)
דוגמה: 5, 5, 5, 5, 2

פול האוס
שלושה קלפים בדירוג אחד ושניים בדירוג אחר. לדוגמה: K( תלתן), K( יהלום), K( לב), 4( עלה), 4( תלתן)
דוגמה: K, K, K, 4, 4

צבע
חמישה קלפים מאותה סדרה. לדוגמה: K( יהלום), J( יהלום), 9( יהלום), 6( יהלום), 3( יהלום), 2( יהלום)
דוגמה: K, J, 9, 6, 3

רצף ("קנטה")
חמישה קלפים ברצף מספרי (אסים אפשר להכניס בכל אחד מהקצוות). לדוגמה: 5( תלתן), 4( יהלום), 3( לב), 2( עלה), A( תלתן)
דוגמה: 5, 4, 3, 2, A
בפוקר פאי גוו הרצף 1,2,3,4,5 הוא השני הגבוה ביותר אחרי 1,K,Q,J,10.

שלישייה
שלושה קלפים באותו דירוג. לדוגמה: 9( תלתן), 9( יהלום), 9( לב), A( עלה), 8( תלתן)
דוגמה: 9, 9, 9, A, 8

שני זוגות
שתי קבוצות של שני קלפים באותו דירוג. לדוגמה: 4( תלתן), 4( יהלום), J( לב), J( עלה), A( תלתן)
דוגמה: 4, 4, J, J, A

זוג
שני קלפים באותו דירוג. לדוגמה: 8( תלתן), 4( יהלום), J( לב), J( עלה), A( תלתן)
דוגמה: 8, 4, J, J, A

הקלף הגבוה ביותר.
דירוג הידיים שאין בהן אף שילוב מן המתוארים לעיל נקבע לפי דירוג הקלף הגבוה ביותר. לדוגמה: A ( עלה), Q ( עלה), 9 ( יהלום), 6 ( עלה), 3 ( תלתן)
דוגמה: A , K , 9 , 6 , 3

דירוג של שתי ידיים

סוג
שני קלפים בעלי אותו ערך.

דוגמה: 8, 8

קלף גבוה
יד אשר בה פחות מזוג מדורגת לפי הקלף הכי גבוה ואם זה זהה לקלף הכי גבוה של הדילר אז משווים בין הקלף השני הכי גבוה.
דוגמה: A , Q מנצח A , J

ניהול המשחק

אסימונים. אסימונים של $1, $5, $10, $25 ו-$100 יופיעו על השולחן. לחיצה על אסימון תחליף את ערכו. לחיצה כפולה על אסימון יניח אותו על עיגול ההימור.

עיגול ההימור. לחיצה ימנית בעיגול תניח את ההימור של השחקן, לחיצה שמאלית מנקה את ההימור.

Deal מתחיל משחק חדש ומחלק 7 קלפים לשחקן ולדילר. עליך להניח לפחות סכום מינימלי להימור.

Clear מנקה אסימונים ומחזירם למאזן השחקן.

Re-Bet מניח אותו סכום אסימונים כמו ביד הקדומת.

House Way מסדר את קלפי השחקן לפי שיטת הבית ואח"כ חושף את קלפי הדילר. אם שני קלפים הם הכי גבוים במקום שני, כפתור ה-House Way הופך ל-Done. כשאתה מעביר אחד מקלפים אלה הכפתור חוזר למקור.

Done אומר שהשחקן מרוצה מסידור הקלפים. לחיצה על כפתור זה תחסוף את קלפי הדילר. Done לא יופיע עד שהשחקן לא יניח שני קלפים במקום השני הכי גבוה.

New Game זה מנקה את הקלפים מהשולחן ומביא את כפתורי Deal ו-Re-Bet. פשוט תניח את ההימור שלך ולחץ על Deal כדי לשחק שוב.Royal Vegas Casino ContinentalHebrew כללי המשחק

כללי פוקר פאי גוו