Chuck-A-Luck Regler

 Klicka här för gratis kasino programvara. Chuck-A-Luck

 

 

 Chuck-a-Luck är ett unikt tärningsspel där personen kastar tre tärningar i en låda och sedan satsar på hur de kommer att landa när lådan stannat. Tärningarna är vanliga sex-sidade, med sidorna numrerade 1 till 6. De fyra möjligheterna att satsa är beskrivna här nedan. Du kan flytta och ändra satsningar tills "Inga fler vad"("No More Bets") bilden visas. Vid det tillfället upphör satsingarna.
 Nummer satsning
        Om du satsar på någon av de sex numrerade sidorna, detta kallas "nummer satsning" ("Numbers Bet"), så vinner du i enlighet med hur många tärningar som visar det nummer du satsat på.
 # av tärningar Utbetalning
1 1:1
2 2:1
3 10:1
 "fältsatsning"("Field Bet")
  Om du sätter din satsning i "fält"(Field) området så satsar du på att alla tre tärningarna kommer att adderas upp till ett av de nummer som visas i "Fältet." Det har ingen betydelse var på "fältet" (Field) du placerar ditt satsning för om det sammanlagda poäng antalet finns någonstans inom fältet så blir utdelningen 1 gånger pengarna(1:1).
 Över 10 och under 11
        Om du sätter din satsning i någon av de två "över 10" (över 10)eller "under 11" (Under 11) rutorna, så satsar du på att den total summan av tärningarna kommer att bli högre än 10 eller lägre än 11, respektive. Utbetalningen i båda fallen är 1 gånger pengarna (1:1).

      
Kasino Continental Svenska Officiella Regler

Chuck-A-Luck Regler