Cyber Karibisk Stöt Poker Regler

 Klicka här för gratis kasino programvara. Cyber Karibisk Stöt Poker

 

 

 ATT SPELA:
 CyberKaribisk Stötpoker är ett fem korts spel med odds betalda för högre vinnande händer. En spelare börjar genom att placera en satsning(ante) i vadboxen. Spelaren delas fem stängda kort medan given får fyra stängda och ett öppet kort. Spelaren bedömmer sedan sina kort och väljer att:


1. Vika Sig(fold) - Spelaren förlorar satsat belopp ELLER
2. Spela(play) - Spelaren dubblar satsningen i satsningsområdet. Satsningen måste vara det dubbla beloppet av "ante" satsningen.

 Efter detta visar givaren sin hand och jömför den med spelarens om han/hon fortfarande spelar. Givaren måste kvalificera sig med ett ess/kung hand eller bättre. Om givaren misslyckas att kvalificera sig så får spelaren pengarna som är satsade i vadet medan back vadet står kvar. Om givaren kvalificerar sig och hans hand är högre än spelarens hand så förlorar spelaren båda vaden. Om spelarens hand är högre än givarens hand vinner spelaren vadet, och ett bonusvad som är baserat på tabellen nedan.
 
 Ett par eller mindre 1 till 1
 Två par 2 till 1
 Triss 3 till 1
 Stege 4 till 1
 Färg 5 till 1
 Kåk 7 till 1
 Fyrtal 20 till 1
 Straight Flush 50 till 1
 Royal Flush 100 till 1

 PROGRESSIV JACKPOT:

 Spelaren kan deltaga i den frivilliga Progressiva Jackpotten.

 Summan i den pågående Jackpoten visas i översta vänstra hörnet på bilden.

 Det Progressiva vadet är $1.00 per hand. Oavsett utkomsten av en pokerhand så får en spelare som har en jackpot hand och har satsat pengar i den progressiva jackpoten en bonus för den handen enligt följande bild.
 Färg $50
 Kåk $100
 Fyrtal $500
 Straight Flush 10% av Jackpot
 Royal Flush 100% av Jackpot RANKING AV OLIKA POKERHÄNDER:

 Royal Flush         
 HÖGSTA MÖJLIGA RANK Alla fem kort är i stege och av samma färg.
        Exempel: A(hjärter), K(hjärter), Q(hjärter), J(hjärter), 10(hjärter)

 Straight Flush
 Fem kort i både samma färg och i stege.
        Exempel: 10(ruter), 9(ruter), 8(ruter), 7(ruter), 6(ruter)

 Fyrtal
 Fyra kort av samma typ.
        Exempel: 5(klöver), 5(hjärter), 5(spader), 5(ruter)

 Kåk
 Tre kort av samma typ och två av annan typ (triss plus par).
        Exempel: K(klöver), K(ruter), K(hjärter), 4(spader), 4(klöver)

 Färg
 Fem kort av samma färg.
        Exempel: K(ruter), J(ruter), 9(ruter), 6(ruter), 3(ruter), 2(ruter)

 Stege
 Fem kort i nummerföljd (Ess kan vara ett eller fjorton)
        Exempel: 5(klöver), 4(ruter), 3(hjärter), 2(spader), A(klöver)

 Triss
 Tre kort av samma nummertyp.
        Exempel: 9(klöver), 9(ruter), 9(hjärter), A(spader), 8(klöver)

 Två par
 Två par av två olika ranker.
        Exempel: 4(klöver), 4(ruter), J(hjärter), J(spader), A(klöver)

 ETT PAR
 Två kort av samma rank
        Exempel: 8(klöver), 4(ruter), J(hjärter), J(spader), A(klöver)

 HÖGT KORT
 Ranking av händer utan par bestäms genom högst rankade kort.
        Exempel: A (spader), Q (spader), 9 (ruter), 6 (spader), 3 (klöver)

Kasino Continental Svenska Officiella Regler

Cyber Karibisk Stöt Poker Regler